Bezbednost i zdravlje na radu - Safety and health at work

Ranije poznato kao Zaštita na radu (ZNR).

Osnovna delatnost Društva je pružanje usluga koje za cilj imaju unapređenje sistema bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa Zakonom (Sl.glasnik RS br.101/05.)

Mere se sprovode u cilju sprečavanja umanjenja ili neutralisanja rizika preko izrade Pravilnika o bezbednosti na radu, Akta o proceni rizika, organizovanja lekarskih, obuke - edukacije zaposlenih, ispitivanja instalacija, mašina, opreme, kontrole gradilišta, izrada elaborata uređenja gradilišta i dr....).

Zato što povrede na radu izazivaju niz posledica, poslodavac je obavezan da vrši aktivnosti koje su u vezi sa zaštitom i prevencijom, prema propisanim zakonskim uslovima.

Prenošenjem odgovornosti na druga lica, poslodavac, fizičko lice - preduzetnik odnosno odgovorno lice kod pravnog lica, ne oslobađaju se odgovornosti.

Sačuvajte svoju firmu te odgovorna lica od nepotrebnih kazni, privremenih zabrana rada, lošeg rejtinga.

Samo zdravi zaposleni u bezbednoj radnoj okolini, postižu najveću produktivnost.

Mere koje sprovodi SAFETY LINE d.o.o., usled iskustva i stručnosti daju velikog efekta ( kvalitet, neutralnost, objektivnost, autoritet,.. idr.).

Društvo SAFETY LINE d.o.o., poseduje licencu za pružanje usluga iz ove oblasti. Kontaktirajte nas i informišite se...